Liikenneyhteydet

Valtateiden olosuhteet pitää rakentaa sellaisiksi, että niiden nopeudet on mahdollista pitää vertailukelpoisina. Valtatie 5 on eräänlainen kasvukäytävä, jolla on iso merkitys koko maakunnalle ja koko itäiselle Suomelle. Sen kehittäminen ympärivuotiseksi ja yhtäjaksoiseksi 100 km -väyläksi tiivistää yhteistoimintaa Varkaus–Iisalmi-välillä ja edistää julkisen talouden tehokkuutta. Valtatie 5 vaikuttaa myös laajasti yritysten kilpailukykyyn ja koskettaa yrityksiä toimialaan ja kokoon katsomatta.

Maantieliikenteessä nousevat esiin myös turvallisuus ja ennakoitavuus. Logistiikan näkökulmasta on tärkeää, että tien välityskyky on riittävä eikä varoaikaa tarvita. Lisäksi polttoainekustannukset alenevat, jos tie on tasoltaan parempi.

Suunnitteilla oleva, Kouvolan ja Porvoon kautta Helsinkiin kulkeva Itärata on seitsemän maakuntakeskuksen yhteinen tavoite. Itäradan vaikutuspiirissä on jo pelkästään Suomessa miljoona ihmistä, ja toteutuessaan se vaikuttaa Pietari mukaan luettuna noin seitsemän miljoonan ihmisen elämään, asiointiin ja liikesuhteisiin. Itärata tuo varmuutta Itä-Suomen kehitykseen ja antaa piristysruiskeen vuosikymmeniksi eteenpäin. Se ei ole pelkästään Kuopion tai Itä-Suomen etu. Hyötyjänä on koko Suomi.

Itärata on myös yhdenvertaisuuskysymys, kun katsotaan eri alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä. Esimerkiksi Seinäjoelta pääsee noin 2,5 tunnissa pääkaupunkiin, mutta Kuopiosta matka vie noin neljä tuntia.

Liikenneturvallisuuden ja ilmastopolitiikan kannalta on tärkeää, että Itäradan rinnalla tehdään toimenpiteitä nykyisen ratayhteyden nopeuttamiseksi. Paitsi henkilöliikenteelle myös tavaraliikenteelle on tärkeää, että radan kapasiteetti on riittävä. Välityskyky on Savon radalla heikentynyt. Uhkana on, että maantiekuljetuksia joudutaan lisäämään, jos kaikki radalle haluttavat kuljetukset eivät mahdu sinne.

Koronaepidemia on asettanut haasteita myös lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä tavoitteena on lentovuorotarjonnan palautuminen koronaa edeltävälle tasolle. Koronaa edeltävänä aikana lentoliikenteen vuorotarjonta oli hyvä: Kuopiosta Helsinkiin lentää vajaassa tunnissa ja mahdollisuus on myös tehdä työmatka päiväseltään Eurooppaan. Kuopio tarvitsee lentoliikenteeseen kuitenkin lisää operaattoreita, mikä vaikuttaisi positiivisesti hintatasoon.

Kuopio logo
Future savo logo
European Union - European Regional development fund logo
Leverage form the EU 2014-2020 logo
the Regional Council of Pohjois Savo supports a successful region logo