Edunvalvonta

Eri kaupungit ja seutukunnat parantavat koko ajan omia prosessejaan ja pitävät oman alueensa vetovoimaisuudesta huolta. Kuopion on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Yksittäisistä toimenpiteistä tärkein on liikenneyhteyksien parantaminen.

Itärata-selvityksissä ei ole nostettu esiin radan vaikutusta esimerkiksi bruttokansantuotteeseen tai tavaran kuljetusmääriin, vaan investoinnin tarpeellisuutta on perusteltu vain radalla liikkuvilla henkilömäärillä. Kuopio, Siilinjärvi ja Iisalmi ovat tehneet selvitystyötä myös talouslukujen ja kuljetusmäärien valossa. Tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa, montako tonnia tavaraa Itäradalla liikkuu ja miten se vaikuttaa alueen bruttokansantuotteeseen.

Nopea itärata on tärkeä, mutta pitää ottaa huomioon, että toteutuessaankin rata olisi vasta pitkän ajan kuluttua käytössä. Tämä alleviivaa Valtatie 5:n tärkeyttä. Se on erittäin tärkeä väylä paitsi yritysten kuljetuksille myös työssäkäynnin ja matkailun näkökulmasta. 

On tärkeää ottaa huomioon myös alemman tieverkoston kunnossapito. ELY on arvioinut, että Pohjois-Savossa on yli 200 miljoonan euron korjauskustannustarve.

Alemman tieverkoston kunnossapito palvelee myös muita elinkeinoja, kuten maidon ja naudanlihan tuottajia. Kuopio on Suomen suurin maidontuottaja ja toisiksi suurin naudanlihan tuottaja.

Saavutettavuus on yksi tärkeimmistä alueen vetovoimaan liittyvistä tekijöistä.

Kuopio logo
Future savo logo
European Union - European Regional development fund logo
Leverage form the EU 2014-2020 logo
the Regional Council of Pohjois Savo supports a successful region logo