Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Savilahden osaamiskeskittymää vahvistavat mm. Kuopion yliopistollinen sairaala, valtion sektoritutkimuslaitokset (kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, VTT, Fimea, Evira, Neurokeskus, Geologian tutkimuskeskus ja Ilmatieteen laitos) sekä Technopolis Oyj ja yli 200 yritystä eri toimialoilta. Savilahden kehittyminen lisää Kuopion kaupungin vetovoimaa, uusia yrityksiä ja liiketoimintaa sekä työpaikkoja.

Savonia-ammattikorkeakoulu on elinkeinojen ja palvelujen kehittämisessä edelläkävijä, kokeilija ja käyttöönottaja. Oppilaitos tekee yhteisiä TKI-hankkeita kotimaan lisäksi laajoissa kansainvälisissä verkostoissa. Savonian painoalat ovat soveltava hyvinvointiteknologia, uudistuva kone- ja energiateollisuus, vastuullinen ruokatuotanto ja vesiturvallisuus. Painoalojen nousevana kärkenä on bio- ja kiertotalous.

Itä-Suomen yliopiston koordinoiman Kansallisen neurokeskuksen tavoitteena on koota aivotutkimusta verkostomaisesti yhteen, edistää ja vahvistaa yhteistyötä korkeakoulujen, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä sekä avata mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja kaupallistamiselle. Neurokeskuksen valmisteluvaihe on meneillään ja on tärkeää, että keskuksen toimintaedellytykset turvataan.

Pohjois-Savoon syntyy paikallinen pääomasijoitusrahasto North Savo Startup Fund, joka sijoittaa pääasiassa pohjoissavolaisiin alkuvaiheen kasvuhakuisiin yrityksiin. Kooltaan rahasto on 10 miljoonaa euroa ja se kattaa koko maakunnan yritykset.

Kuopio logo
Future savo logo
European Union - European Regional development fund logo
Leverage form the EU 2014-2020 logo
the Regional Council of Pohjois Savo supports a successful region logo