Osaaminen

Kaupungin keihäänkärkiä ovat osaaminen hyvinvoinnin ja terveysteknologian osa-alueilla sekä vahvasti nousevat osaamisalat, kuten ICT, robotiikka ja cleantech, biotalous ja funktionaaliset elintarvikkeet sekä erityisalat kuten neurotieteet.

Geeni- ja viruslääkkeitä valmistava FinVector on hyvä esimerkki yrityksestä, joka syntyi Kuopion yliopistopohjaisesta huippuosaamisesta. FinVectorin lisäksi Kuopion alueella toimii useita menestyneitä hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksiä, kuten NewIcon, Medfiles, GE Healthcare ja Charles River.

Kuopiossa cleantech eli ympäristö- ja ilmasto-osaaminen on kehittyvä liiketoiminta-alue. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus koordinoivat kaivosvesien hallintaan erikoistunutta valtakunnallista cleantech-ohjelmaa. Vesiosaaminen on nouseva ala myös maakunnallisesti.

Kuopiossa on lukuisia kehitysalustoja, joiden avulla yritykset voivat testata tuotteitaan ja palveluitaan. Yksi niistä on Kuopio Living Lab, joka on kolmen asiantuntijaorganisaation (Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun) muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimintojen vahvistamista Kuopioon tulee jatkaa ja Pelastusopiston toimintoja kehittää ja vahvistaa. Pelastusopiston osaaminen on kansainvälisesti erottuvaa ja opiston alueella on Euroopan laajuisesti merkittävä harjoitusalue.

Human Security Finland on kansallinen kehitys- ja kriisiliiketoiminnan verkosto. Human Security Finland tuottaa palveluja katastrofi- ja konfliktialueille, hauraisiin valtioihin sekä kehitysmaihin tähtäävän liiketoiminnan tukemiseen. Verkostossa on mukana n. 70 yritystä eri toimialoilta ja se tekee yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

Kuopio logo
Future savo logo
European Union - European Regional development fund logo
Leverage form the EU 2014-2020 logo
the Regional Council of Pohjois Savo supports a successful region logo