Kansainvälinen koulutus

Pohjois-Savon aluerakenteessa on vahvaa vientiteollisuutta. Vientiyrityksillä on kasvavaa tarvetta teknisten yliopistojen tuottamalle uudelle osaamiselle. Savonia-ammattikorkeakoulun teknisten alojen osaamiselle ja Itä-Suomen yliopiston lääke- ja luonnontieteille on suuri kysyntä. Ammatillinen koulutus vastaa joustavasti yritysten työvoimatarpeisiin.

Yritysten toimintaedellytykset paranevat, kun osaajia on saatavilla. Osaamisen olemassaolo on oleellinen asia, jotta täällä jo olemassa olevat yritykset uskovat tulevaisuuteensa alueella ja uudet yritykset näkevät mahdollisuuden sijoittua tänne. Joustavat oppimismahdollisuudet varmistavat, että esimerkiksi jo työssä olevat voivat ketterästi täydentää osaamistaan yritysten muuttuvien tarpeiden mukaan. Tutkintomäärien ja opintopaikkojen säilyttäminen mahdollistaa alueen elinvoiman reagointikyvyn.

Voimakkaasti kasvava ja kehittyvä Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Euroopan moderneimmista sairaaloista ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Suomen suurin lääkärikouluttaja, suosituin hammaslääkäreiden kouluttaja, merkittävä opetussairaala ja tutkimusyhteisö. Yliopistosairaalan opetus, tutkimus ja kehittämistyö sekä erittäin vaativan erikoissairaanhoidon kalliimpi toimintaympäristö tulee turvata Pohjois-Savon maakunnan rahoituksessa.

Kuopio logo
Future savo logo
European Union - European Regional development fund logo
Leverage form the EU 2014-2020 logo
the Regional Council of Pohjois Savo supports a successful region logo