Aloite: Viitostiestä Suomen ensimmäinen vihreä valtaväylä

7.12.2020 - 14:19

4.12.2020


Valtatie 5 on yksi Suomen tärkeimmistä valtateistä ja itäisen Suomen pääväylä ja se halkoo läpi Suomen, Lusista Sodankylään, 910 kilometrin matkalla 5 maakunnan alueella. Viitostie kerää yhteen 26 kuntaa, lähes 400 000 asukasta, noin 22 000 yritystä sekä 151 000 työpaikkaa. Kokonaisuudessa näiden viiden maakunnan alueella elää liki viidennes Suomen väestöstä (1.062.910). Kun valtatie 5:n luetaan mukaan valtatie 4:n alku etelästä, kasvaa asukkaiden määrä näissä 7 maakunnassa jopa 2.9 miljoonaan ihmiseen.


Viitostiellä on vahvat metsä-, kaivos ja elintarviketeollisuuden kuljetusvirrat ja se on merkittävä työmatkaliikenteen ja joukkoliikenteen pääväylä. Lisäksi valtatie 5 on itäisen Suomen matkailun ja monipaikkaisen asumisen tärkein yhteys. Muita keskeisiä toimialoja ovat energia-, teknologia- ja koneteollisuus, kasvava terveys- ja hyvinvointiteknologian sektori, sekä läheisyys Venäjän markkinoille. Viitostie yhdessä rataverkon ja Saimaan syväväylän sekä lentoliikenteen kanssa mahdollistavat viennin ja sen kasvun. Valtatie 5 onkin koko itäisen Suomen elinkeinoelämän elinehto ja valtatie 5:n ja Savonradan muodostama “Viitoskäytävä” on Suomen viennin ja kansantalouden kannalta yksi merkittävimmistä valtakunnan liikennejärjestelmän valtasuonista.


Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen päästöistä ja tieliiketeen osuus liikennepäästöistä on noin 94 prosenttia. Viitostie ry ja valtatie 5 itäisen Suomen pääväylänä haluaa profiloitua kestävänä väylänä yhdessä Savon radan kanssa, jossa elinkeinoelämän, työ- ja vapaa-ajan liikkuminen on mahdollisimman päästötöntä. Tavoitteena on, että elinkeinoelämän kuljetuksista ja ihmisten liikkuminen ja matkustaminen siirtyvät mahdollisuuksien mukaan kestävämpiin kuljetus- ja liikkumismuotoihin. Jo nyt viitoskäytävässä raiteilla kulkee kansainvälisestikin korkea osuus kuljetuksista ja esimerkiksi työmatkaliikenteessä voidaan vielä lisätä joukkoliikenteen hyödyntämistä ja vaihtoehtoisia liikkumistapoja. Ensisijainen keino lisätä kuljetusten kestävyyttä ovat tiekuljetusten sujuvoittaminen tieinfraa parantamalla (ohituskaistat, tiegeometria, liittymät) sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön mahdollistaminen. Väylän kriittisimmät investointikohteet ovat välillä Leppävirta-Kuopio, Siilijärvi-Iisalmi ja Lusi–Koirakivi. Kehittämällä infra ja sen kunto parannetaan myös energiatehokkuutta. Valtatie 5:n investointikohteissa voitaisiin pilotoida myös kestävän infrarakentamisen ja älyliikenteen tapoja.


Viitostie ry tekee aloitteen kattavan vaihtoehtoisen käyttövoiman lataus- ja tankkausverkoston rakentamisesta viitostien varrella oleviin kaikkiin kuntiin, kaupunkeihin ja liikenteen solmukohtiin. Vaihtoehtoisia, päästöttömämpiä polttoaineita ovat mm. biopolttoaineet, biokaasu, sähkö ja vety. Viitostien varrella, erityisesti Etelä- ja Pohjois-Savossa on huomattavaa potentiaalia tuottaa ja hyödyntää kustannustehokkaammin biokaasua- ja biopolttoaineita. Maakunnissa on merkittävää maa- ja metsätaloutta, joiden sivuvirrat, jätteet, tähteet, jätevedet, lietteet, lannat, erilaiset pelto- ja metsäbiomassat ovat raaka-ainetta biopolttoaineille ja biokaasulle. Esimerkiksi Kuopiosta löytyy jo biokaasulaitos ja biokaasutankkausasema. Lataus- ja tankkausverkoston rakentaminen ja uusi, kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki edistävät yhdessä erityisesti raskaan liikenteen siirtymää päästöttömämmäksi.


Vaihtoehtoisten käyttövoimien lataus- ja tankkausverkoston kattavuus on puutteellinen. Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti mukaan pelkästään sähkön latauspisteistä noin puolet Suomen kaikista latauspaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla ja latausverkossa on vielä merkittäviä aukkoja etenkin Koillis- ja Pohjois-Suomessa. Muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta jakeluverkoston kattavuus on heikompi. Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra – kansallisen ohjelman seuranta 2019 raportin mukaan paineistetun kaasun tankkausasemia oli yhteensä 44 kappaletta ja 3 rakenteilla sekä 7 nesteytetyn kaasun jakeluasemaa (syksy 2019). Vedyn tankkausasemia Suomessa on vain kaksi, Helsingissä ja Mäntyharjulla Voikoskella.

Esitämme, että viitostien väylän jatkokehittämiseen ja lataus- ja tarkkausverkoston rakentamiseen osoitetaan rahoitus EU:n elvytyspaketista ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmassa. Tällä elvytyksellä ja pilottihankkeella voidaan toteuttaa fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteita, tukea siirtymää puhtaamman energian käyttöön ja kestävämpään liikkumiseen sekä siten edistetään ilmastotavoitteita ja kestävämmän liikennejärjestelmän syntymistä. Tämä myös lisää työllisyyttä ja kestävää kasvua.

Lisätietoja: 

Viitostie ry:n puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi 

Viitostie ry:n sihteeri ja tiedottaja, Saara Liukkonen, puh. 040 5020 583, saaraliu@saaraliu.fi 

Viitostie ry:n varapuheenjohtaja, maakuntaneuvos Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markkukakriainen@live.com

Viitostien varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi  

Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen, puh. 040 726 6601, atte.rantanen@kemijarvi.fi

Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen, puh. 0447 906 082, matti.raatikainen@leppävirta.fi


Viitostie ry
Viitostie ry on Viitostien eli Valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Suomen valtatie 5:ttä liikenne- ja matkailureittinä kotimaassa ja ulkomailla sekä edistää liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman kehitystä sen vaikutusalueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii valtatie 5:n edunvalvojana ja edistää tarvittavaa tutkimus- ja kehitystyötä, julkaisee valtatie 5:n vaikutusalueen liikennettä ja elinvoimaa edistävää esite- ja muuta aineistoa, järjestää tiedotus- ja asiantuntijatilaisuuksia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja kannanottoja.

www.viitostie.fi

Jaa artikkeli

Tilaa Kuopio Highlights uutiskirje

Saat ajankohtaiset tiedot Kuopion alueen kärjistä, kehityshankkeista ja edunvalvonnan asioista suoraan sähköpostiisi.