Hyvinvointikertomus kertoo kuopiolaisten hyvinvoinnista

24.11.2020 - 12:18

24.11.2020

Hyvinvointikertomus nostaa esiin tietoa kuopiolaisten hyvinvoinnista. Kuopiossa on juuri valmistunut uusi vuoden 2020 kertomus. Sen mukaan Kuopiossa moni asia on hyvin. Kertomuksessa todetaan, että alueen asukkaat ovat tyytyväisiä asuinalueeseensa. Kuopio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ulkona ja luonnossa liikkumiseen ja alueen liikuntapaikat ovat aktiivisessa käytössä. Suositusten mukaan liikkuvien lasten ja nuorten määrän todetaankin lisääntyneen ja myös vapaa-ajallaan liikkumattomien työikäisten osuus on vähentynyt. Myös muutoin kuopiolaisten elintavoissa voidaan havaita edullisia muutoksia, kuten muun muassa työikäisten tupakointi on vähentynyt. Nämä ovat erittäin edullisia kehityssuuntia, sillä Kuopiossa sydän- ja verisuonisairauksista kertova sepelvaltimotauti-indeksi on vielä huomattavasti koko maan tasoa korkeampi.

Vaikka moni asia on edennyt hyvään suuntaan, kehitettävääkin löytyy. Kertomuksessa nostetaan esiin muun muassa mielenterveyden haasteet, epäedulliset ruokailutottumukset ja päihdemyönteisyyden sekä päihteiden käytön lisääntyminen nuorilla. Päihteiden käyttö näyttää siirtyvän koko ajan yhä nuorempiin ikäluokkiin, joten kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien tulee olla valppaana.  Myös liikkumisen osalta löytyy kehitettävää. Vaikka lasten, nuorten ja työikäisten liikkuminen on lisääntynyt, liikkuu valtaosa suosituksiin nähden edelleen liian vähän. Finsote-tutkimuksen (2018) mukaan vapaa-ajallaan liikkumattomien työikäisten osuus Pohjois-Savossa on edelleen huomattava, n. 20 % työikäisestä väestöstä. Kuopion osalta tämä tarkoittaa noin 14 000 henkilöä.

Kuopion vuoden 2020 hyvinvointikertomukseen ja aiempien vuosien kertomuksiin voi tutustua osoitteessa: www.kuopio.fi/hyvinvointi.

Toimintasuunnitelma haasteisiin työn alla

Tänä syksynä Kuopiossa on käynnistynyt myös uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen vuosille 2021-2024. Se sisältää kuvauksen kuopiolaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

”Tämän kuvauksen pohjalta laaditaan tavoitteita ja toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman laatimiseksi tullaan järjestämään erilaisia tilaisuuksia ja toteuttamaan kyselyitä mahdollisimman laajan näkökulman muodostamiseksi nykytilanteesta ja toiminnan suuntaamisen tarpeista”, kertoo hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen.
Terveyttä, hyvinvointia ja palvelukokemuksia selvittävä FinSote-kysely on postitettu kuopiolaisille

Yhtenä tietolähteenä, jota hyödynnetään uudessa kertomuksessa ja suunnitelmassa, on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama Finsote-tutkimus. Tutkimuksen kyselylomake on lähetetty noin 70 000:lle 20 vuotta täyttäneelle syyskuun aikana. Kuopiosta tutkimukseen on pyydetty osallistumaan 3 000 henkilöä eri ikäryhmistä.

”Kuopiossa kyselystä saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään osana hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä. Kyselyn tulokset antavat arvokasta pohjatietoa toiminnan kehittämiseen ja suuntaamiseen. Näin ollen on tärkeää, että tutkimukseen osallistuisi mahdollisimman moni kyselylomakkeen vastaanottanut henkilö”, toivoo kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö Kati Vähäsarja.

Mikä on hyvinvointikertomus?
Hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman laatiminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointikertomus ja-suunnitelma laaditaan valtuustokausittain laajana sisältäen tavoitteet ja toimenpiteet alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain vuosiraporttien avulla. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline.

Lisätiedot: Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointikoordinaattori, tanja.tilles-tirkkonen@kuopio.fi, 044 718 2506.

Jaa artikkeli

Tilaa Kuopio Highlights uutiskirje

Saat ajankohtaiset tiedot Kuopion alueen kärjistä, kehityshankkeista ja edunvalvonnan asioista suoraan sähköpostiisi.